Brno Svratka 2014

Výsledky

Fotografie

Video 1, 2, 3, 4, 5

Termín:      7.5.2014
Místo:        Brno, loděnice Lodních Sportů Brno, ulice Veslařská 136/177, Brno řeka Svratka
Pořadatel:  AZUMA Dragons, ČSDL
Kontakt:    www.azumadragons.cz, www.tendragons.cz, www.csdl.cz
Michal Konvalina, konvalina@azuma.cz, 725 606 750

Harmonogram:
17.5. 2014 – sobota

09:00 porada kapitánů, rozlosování
10:00 – 14:30 závod na 100 m
15:00 závod na 1 míly
17:00 vyhlášení výsledků
18:00 k tanci a poslechu hraje Blue Mood

Časový rozpis je orientační, přesné časy budou stanoveny podle počtu přihlášených posádek a upřesněny na poradě kapitánů. Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn.

Startovné:
3000 Kč / posádka

Mistrovství ČSDL 10+1
Kategorie:

Premiér Mix Fun - týmy s minimálně 2 pádlujícími ženami v posádce.
Premiér Mix Sport - týmy s minimálně 5 pádlujícími ženami v posádce.
Premiér Woman - týmy složené z 10ti pádlujících žen.
Premiér Open -pro kategorii není žádné omezení pohlaví a věku.

Přihlášky:
Přihlášení vaší posádky proveďte prosím zde:
Uzávěrka přihlášek je v úterý 13.5.2014.

POČET STARTUJÍCÍCH POSÁDEK JE OMEZEN NA 20 TÝMŮ Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ.
Proto kdo se dřív přihlásí, ten jede :-)

Trať závodu:
100 metrů - startuje se z pevných bloků ve dvou drahách. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou. Časomíra elektronická. Systém závodů bude ujasněn na poradě kapitánu dle počtu posádek.

1 míle - startuje se intervalově podle umístění v závodu na 100 metrů.

Bezpečnost:
Za bezpečnost jednotlivých členů posádek odpovídá kapitán, který podpisem přihlášky potvrzuje, že všichni jsou seznámeni s pravidly a propozicemi závodu, že všichni členové posádky jsou plavci nebo používají plovací vesty a jsou v dobrém zdravotním stavu.
Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Parkování
Nelze parkovat uvnitř ateálu LS Brno, nejbližší parkování je malé parkoviště před areálem a potom u mostu nad loděnicí.

Občerstvení
zajištěno v areálu loděnice

Sociální zařízení
V prostoru závodiště k dispozici mobilní WC a sociální zařízení